HET BELLEMANSKASTEELTJE VAN SINAAI

Het kasteeltje van de Aalsterse advocaat Franciscus Bellemans werd in de toenmalige Statiestraat –momenteel Wijnveld geheten– te Sinaai opgetrokken in 1865 om de man de gelegenheid te geven de pacht te gaan innen bij diverse boeren die zijn land bewerkten. Later verbleef zijn zoon er jaarlijks tijdens de maanden juli, augustus en september.
Het gebouw heeft een typische ‘upstairs-downstairsstructuur’ met een kelderverdieping die bewoond werd door het personeel dat ook een aparte ingang had. Boven waren de vertrekken van de advocaat en zijn familie. Op de gelijkvloerse verdieping was de woonkamer, op de eerste verdieping bevonden zich de andere kamers.
Met een goederenliftje werd elke morgen het ontbijt vanuit de kelder naar de ontbijtkamer gehesen.

Er zijn ook nog een zolder en drie torentjes. In de hoogste en breedste toren verbindt een houten draaitrap de verschillende verdiepingen met elkaar. In een van de kleinere torens was vroeger een goederenliftje, in een tweede kleinere toren een toiletschacht.

In 1944 werd het kasteel geschonken aan pater Christophe Dekeyser. De paters Franciscanen leefden er vele jaren. Nadat de laatste paters,Trudo en Benign overleden waren en Toon op rust ging, kwam het kasteeltje in het bezit van vzw Centrum voor Levensvorming die er zijn administratief centrum in onderbracht.
Naar verluidt zou de torenkamer in de grootste toren afgesloten zijn nadat er het lijk van een elfjarig meisje was aangetroffen. Zij zou op de vlucht geweest zijn nadat een naburige dorpsgemeenschap haar had uitgestoten. Volgens de overlevering waart de geest van het meisje nog op het domein rond, en kan men nu nog haar gejammer gedurende enkele nachten per jaar waarnemen. Tijdens de maanden juni en juli is haar stem het vaakst gehoord. De tijd rond Sint-Jansnacht en de week na Midzomernacht blijken gevoelige perioden, vooral bij volle maan.
Een aantal jaren geleden werd het kasteeltje, en dan meer bepaald de toren, in verband gebracht met een aantal verdwijningen. Maar dit is nooit bewezen.
Een andere legende vertelt dat zich onder het merkwaardige gebouw kelders bevinden waarin pater Werner zou opgesloten zijn, nadat deze geld uit de offerblok in het kerkje had gestolen. Nog steeds wordt beweerd dat pater Werner in de offerblok kostbare muntstukken had gevonden uit een naburige abdij. De muntstukken zouden samen met de pater in de kelder zijn ingemetseld. Andere bronnen melden dat Pater Werner nog leeft en af en toe het kasteeltje incognito bezoekt.